Kosten overig

Omdat wij een kavel van 1000 m2 hadden gevonden met daarop een oud huisje, kwam er nog iets meer bij kijken om het geheel bouwrijp te maken. Totale kosten bouwrijp maken: € 16225

  • sloop incl. afvoeren asbest: € 6000
  • maaiveld ophogen (0,5m á 1000m2): € 5000
  • leges sloopmelding: € 225
  • stroom, water, gas, kabel, telefonie afsluiten en weer aansluiten: € 3500
  • bodemonderzoek: € 1500

Daarnaast moet je nog een bouwvergunning aanvragen:

  • leges bouwen (verschilt per gemeente): € 6500

Als er bomen staan die je kwijt wilt, dan moet je daar ook een vergunning voor aanvragen en leges over betalen (ong. € 150). De kap zelf zul je ook moeten regelen.